Качество и стандартизация

Дървесните пелети притежават следните качества:

Съдържание : 90 % бук, 10 % бор
Калоричност: 5.13 Kwh/kg.
Съдържание на пепел: <0,64 %

Дължина до 35 мм
Диаметър : 6 мм.
Съдържание на влага : <6%

Клас: А1